Privacy

Privacy- en cookiestatement BEDRIJFSNAAM

Inleiding
BEDRIJFSNAAM is het adres voor het bestellen en …. Om onze producten en diensten te leveren
en te optimaliseren verzamelen we gegevens van onze klanten, relaties en webbezoekers. We
verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en
regelgeving. In dit privacy statement vertellen we u hoe wij dit doen.
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte
persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van onze
diensten zoals bestellingen plaatsen (aanvullen) en bezoek aan en gebruik van de website(s) van

BEDRIJFSNAAM
1. Hoe verzamelt BEDRIJFSNAAM persoonsgegevens?
BEDRIJFSNAAM verzamelt persoonsgegevens wanneer u één van onze diensten afneemt om
bestellingen af te ronden, waaronder te factureren en bezorgen en om het gebruik van overige
diensten mogelijk te maken. U moet bij uw eigen online omgevingen kunnen en we moeten ook
zorgen dat er geen onbevoegden bij uw omgevingen kunnen komen. We verzamelen ook
gegevens wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt,
reageert op onze website(s) of op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt BEDRIJFSNAAM?
BEDRIJFSNAAM verzamelt contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van
onze diensten.
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan BEDRIJFSNAAM, kan
BEDRIJFSNAAM aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw
gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt,
bewaren we verkeers- en locatiegegevens.

3. Waarom verzamelt BEDRIJFSNAAM persoonsgegevens?
BEDRIJFSNAAM verwerkt persoonsgegevens om onze diensten te leveren. We slaan gegevens
op om te leveren, een account aan te maken, te factureren en in het kader van die dienstverlening
met u te communiceren. We hebben uw gegevens ook nodig bij het verwerken van vragen,
klachten en eventuele terugvorderingen.
FAK Nederland B.V. bewaart uw IP-adres om onder andere het bestellingsproces goed te kunnen
doorlopen. FAK Nederland B.V. slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op om uw gebruik
te kunnen laten maken van onze diensten en om deze te factureren. Ze gebruiken deze ook voor
verkeersbeheer, de opsporing van fraude en om klachten af te handelen.

4. Jouw persoonsgegevens en derde partijen
BEDRIJFSNAAM verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. We maken ook
gebruik van systemen of diensten van FAK Nederland B.V., waarbij het mogelijk is dat FAK
Nederland B.V. ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. In alle gevallen zorgen wij
ervoor dat deze partij voldoende waarborg bied op het gebied van privacybescherming en
beveiliging.

5. Jouw rechten
U kunt altijd zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door BEDRIJFSNAAM worden
verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Als u wilt kan u uw contact-, adres en
bankgegevens van ons krijgen. Ook kan u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte
informatie over onze product- en/of dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS
of via WhatsApp toesturen. Als u van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, neem dan
contact met ons op.U mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen. Realiseer u wel dat wij
hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld klant bent (geweest) vereist de
belastingdienst dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren. En ook als u wilt dat wij u niet
meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam en e-mailadres onthouden om u van
onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw
verzoek, hoort u van ons natuurlijk de reden.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

6. Hoe beveiligt BEDRIJFSNAAM jouw gegevens
Bij BEDRIJFSNAAM monitoren en beveiligen we al onze producten en diensten zichtbaar en
onzichtbaar tegen misbruik en fraude door middel van het systeem van FAK Nederland B.V. wat
wij online en offline gebruiken. FAK Nederland B.V. heeft technische en organisatorische
maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande
doeleinden worden verwerkt.
Lees hierover meer in het privacy statement van FAK Nederland B.V. op www.fak-nederland.nl

7. Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het desbetreffende doel.
Ook houden wij rekening met de bewaartermijnen die de wet aan ons oplegt. De duur van de
bewaartermijn verschilt per situatie. In de meeste gevallen hanteren wij een bewaartermijn van 7
jaar.

8. Cookies
BEDRIJFSNAAM plaatst cookies wanneer u één van onze sites bezoekt. Dankzij deze cookies
hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren wanneer u bij ons terugkomt. Ze helpen ons
ook om de site(s) te beveiligen.
(We gebruiken cookies ook voor gerichte reclame. = verwijderen mits dit niet zo is)
Hieronder leest u welke soorten cookies u bij ons tegen kunt komen.
a. Functionele cookies
Onder meer om uw bestelling en login te onthouden en om fraude tegen te gaan.
b. Social media cookies
Op onze website(s) vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Twitter
en YouTube, zodat u eenvoudig informatie over ons op sociale media kunt delen en/of zien. Deze
knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze
cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te
loggen als u iets wilt delen of iets dergelijks hier wilt uitvoeren.
Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website(s)
bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren
zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kan u deze functie uitschakelen.
(c. Personaliseren van reclame-uitingen
BEDRIJFSNAAM maakt voor haar website(s) gebruik van reclame cookies van …. We
gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. = verwijderen mits dit niet
zo is) Wilt u toch geen cookies? Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd
er dan wel rekening mee dat de website(s) niet optimaal werken. Via de links hieronder vind u
specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:
• Cookies en Internet Explorer, zie: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies• Cookies en Firefox, zie: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websitescomputer-opgeslagen
• Cookies en Google Chrome, zie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&h%20l=nl
• Cookies en Safari, zie: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=nl_NL
• Cookies en Opera, zie: http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

9. Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat
het weten via ons contactformulier.

10. Wijziging van privacy statement
Dit Privacy Statement kan door ons worden aangepast vanwege nieuwe ontwikkelingen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten en wijzigingen in wet- en
regelgeving. Wij raden u dan ook aan om ons Privacy Statement met enige regelmaat te
raadplegen als u onze website bezoekt.
Mei 201

Direct vlees bestellen?

Bestel ons ambachtelijk bereide vlees direct via onze webshop.

Winkelwagen